ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางอำมรรัตน์ มากชิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวตรีนภา จันทร์พุ่ม
ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสมใจ ณ ระนอง
เจ้าหน้าที่