ฝ่ายบริหาร

ดร.จิตประไพ ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา