แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นายปวิน จิตรชญานรากุล
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางวิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์
ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวตรีนภา จันทร์พุ่ม
ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล